Harga acuan batu bara, 2019-2021

Data hingga April

Harga acuan batu bara, 2019-2021

Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Penumpang kereta api, 2006-2021*

*data hingga Februari

Penumpang kereta api, 2006-2021*

Sumber : BPS

Neraca perdagangan Indonesia dan UEA, 2016-2021*

*data 2021 hingga Februari

Neraca perdagangan Indonesia dan UEA, 2016-2021*

Sumber : Kemendag